Showing 2 Result(s)

FL Studio 12.9.4 Build 368 beta 5 Full và Hướng dẫn cài đặt FL Studio 12.9.4

FL Studio 12.9.4 Build 368 Beta 5 là phiên bản mới nhất hiện tại, được Image-line đưa ra để thử nghiệm. Tuy nhiên bạn vẫn có thể tải và sử dụng phiên bản beta này một cách thoải mái. |Giới thiệu về FL Studio 12.9.4 FL …

Cubase Elements 9.5.21 Full Bản quyền trọn đời và hướng dẫn cài đặt

Cubase Elements 9.5.21 Full Giới thiệu: Steinberg Cubase là một trong những phần mềm làm nhạc (DAW – Digital Audio Workstation) phổ biến nhất bên cạnh những ứng cử viên nặng ký khác như Logic, Pro Tools, Studio One… Tới phiên bản 9.5, Cubase mang đến …