Showing 1 Result(s)

Lightroom Classic CC 7.3 2018 Full và Hướng dẫn cài đặt

Lightroom Classic CC 7.3 2018 Adobe Photoshop Lightroom Classic CC là bộ phần mềm xử lý ảnh của Adobe cho các nhiếp ảnh gia. Cho phép bạn xử lý và lập danh mục tất cả các hình ảnh của bạn. Làm việc với RAW, ánh xạ ảnh …