Source Code Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng bằng PHP MYSQL 2018

Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng bằng PHP MYSQL 2018 Gồm có các chức năng chính như sau:

 1. Kiểm tra lịch sử truy cập hệ thống.
 2. Kiểm tra sản phẩm hoàn lại.
 3. Kiểm tra yêu cầu mua hàng.
 4. Quản lý danh mục sản phẩm.
 5. Quản lý sản phẩm.
 6. Quản lý nợ.
 7. Quản lý nhà cung cấp.
 8. Quản lý kho hàng.
 9. Lập báo cáo chi tiết hàng tồn kho.
 10. Lập báo cáo chi tiết sản phẩm bán.
 11. Lập báo cáo chi tiết doanh thu bán hàng.
 12. Và nhiều tính năng nửa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *