Source code hệ thống điểm bán hàng (POS) sử dụng PHP

Các tính năng của Hệ thống điểm bán hàng này là:

  1. Sử dụng máy quét mã vạch trong giao dịch bán hàng.
  2. Thêm, Chỉnh sửa và Xóa Sản phẩm.
  3. Hàng của bạn sẽ được đánh dấu nếu sản phẩm dưới 10.
  4. Tìm kiếm sản phẩm.
  5. Thêm, Chỉnh sửa và Xóa Khách hàng.
  6. Thêm, chỉnh sửa và xóa các nhà cung cấp.
  7. Tạo báo cáo hàng ngày, hàng tháng và hàng năm.
  8. In giao dịch…

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *