Source code Website ASP kết nối chat Facebook Full

Source code Website ASP kết nối chat Facebook có các chức năng sau:
1. Đăng nhập bằng tài khoản facebook.
2. Tạo phòng chát riêng và nhóm chát.
3. Icon đẹp mắt giống facebook.

Link tham khảo: http://chatsml.tk

Hình ảnh:
TẢI SOURCE CODE

Loại file: .Zip - Dung lượng: 22M - Phí tải về: Miễn phí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *