Chia sẻ source code tool quản lý mạng wifi bằng Visual Basic .NET


Chương trình này bao gồm các chương trình sau:
————————————————– —————-
1-Wi-Fi Connector: Kết nối Để Mạng Wi-Fi khả dụng.
2-Router Password Cracker: Để Crack Gateway của Router Mật khẩu.
3-IP Trace: Trace Địa chỉ IP Đối với Bất kỳ Website.
4-IP Tracker: Lấy địa chỉ IP WAN của bạn.
5-Lan Messenger: Trò chuyện giữa các máy tính trên cùng một mạng LAN.
6-Email Sender: Gửi Email bằng SMTP Server.
7-Email Viewer: Nhận Email Sử dụng POP3 Server.
8-YouTube Downloader: Tải xuống YouTube Video.
9-File Downloader: Cho tải tập tin.

TẢI SOURCE CODE

Loại file: .Zip - Dung lượng: 4M - Phí tải về: Miễn phí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *