Adobe CC 2018 Master Collection Full (Update 4/2018)

Adobe CC 2018 Master Collection là một gói cài đặt bao gồm tất cả các phần mềm của Adobe. Creative Cloud cung cấp các công cụ sáng tạo tốt nhất trên thế giới, luôn cập nhật. Và bây giờ, tất cả các ứng dụng và tài nguyên, bao gồm các hình ảnh mới của Adobe Stock luôn nằm trong tầm tay của bạn.

Adobe CC 2018 Master Collection
Adobe CC 2018 Master Collection

Trọn bộ Adobe CC 2018 Master Collection

Bao gồm:

 • Adobe Acrobat Pro DC 2018.011.20038
 • Adobe After Effects CC 2018 v15.1.0.166
 • Adobe Animate CC 2018 v18.0.1.115
 • Adobe Audition CC 2018 v11.1.0.184
 • Adobe Bridge CC 2018 v8.0.1.282
 • Adobe Character Animator CC 2018 v1.5.0.138
 • Adobe Dimension CC 2018 v1.1.0.0
 • Adobe Dreamweaver CC 2018 v18.1.0.10155
 • Adobe Illustrator CC 2018 v22.1.0.312
 • Adobe InCopy CC 2018 v13.1.0.76
 • Adobe InDesign CC 2018 v13.1.0.76
 • Adobe Media Encoder CC 2018 v12.1.0.171
 • Adobe Muse CC 2018 v2018.1.0.266
 • Adobe Photoshop CC 2018 v19.1.3.49649
 • Adobe Photoshop Lightroom CC v1.3.0.0
 • Adobe Photoshop Lightroom Classic CC 2018 v7.3.0.10
 • Adobe Prelude CC 2018 v7.1.0.107
 • Adobe Premiere Pro CC 2018 v12.1.0.186
 • Adobe XD CC 2018 v7.0.12.9


Yêu cầu Hệ Thống
MINIMUM:
– Multicore Intel processor with 64-bit support
– Mac OS X v10.9 or v10.10
– 4GB of RAM (8GB recommended)
– 6GB of available hard-disk space for installation; additional free space required during installation (cannot install on a volume that uses a case-sensitive file system or on removable flash storage devices)
– Additional disk space for disk cache (10GB recommended)
– 1440×900 display
– OpenGL 2.0–capable system
– QuickTime 7.6.6 soft ware required for QuickTime features
– Optional: Adobe-certifi ed GPU card for GPU-accelerated ray-traced 3D renderer
– Internet connection and registration are necessary for required soft ware activation, validation of subscriptions, and access to online service

DOWNLOAD: (Torrent)
Adobe CC 2018 Master Collection Full

Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *